2022-10-28

ProfilGruppens ordförande avgår på egen begäran

ProfilGruppens styrelseordförande Klaus Jürgen Wiemers har meddelat övriga styrelsen och valberedningen sin avsikt att utträda ur ProfilGruppens styrelse på egen begäran. Han lämnar styrelsen och uppdraget som styrelseordförande den 30 oktober 2022.
 
Ny ordförande kommer att väljas vid extra bolagsstämma den 31 oktober.
 
Klaus har varit styrelseordförande sedan april 2022 och övriga styrelsen och ledningen tackar honom för hans goda insatser.
 
 
Klaus Wiemers kommenterar:
”Jag hade gärna fortsatt att jobba för ProfilGruppen och att göra det jag tycker är bäst för företaget. Detta är tyvärr inte längre möjligt eftersom jag inte har den största aktieägarens förtroende, vilket grundar sig i olika uppfattningar om avgränsningen mellan rollerna som styrelseledamot och aktieägare. Jag är stolt över vad vi har åstadkommit under de senaste månaderna och tackar styrelsen, ledningsgruppen och medarbetare för bra samarbete. Jag önskar alla på ProfilGruppen all framgång."

Dokument och länkar
ProfilGruppens ordförande avgår på egen begäran