2011-06-28

ProfilGruppens EU-projekt resulterade i konceptstudie

ProfilGruppens EU-projekt ”Aluminium på nya sätt” har inneburit ett fördjupat samarbete med Jönköping Tekniska Högskola. Ett tydligt exempel på detta utgör den konceptstudie som genomförts tillsammans med ProfilGruppens kund ABB Cewe-Control i samverkan Jönköpings Tekniska Högskola. ABB är en mycket viktig kund för oss, berättar ProfilGruppens säljare Rolf Axelsson. Att på det här sättet kunna bidra tidigt i kundens produktutveckling ger oss fina möjligheter att skapa riktigt bra lösningar, lösningar som bygger på stort aluminiuminnehåll, där vår teknik utnyttjas till fullo. Vårt gemensamma arbete med ABB:s kommande generation laddstolpe visar på många av de möjligheter som extruderad och bearbetad aluminium innebär. Tillsammans med den industridesignkompetens som finns på Jönköpings Tekniska Högskola har vi kunnat skapa ett produktkoncept för vår kund som kan utvecklas till en riktigt konkurrenskraftig produkt.

Marcus Lundberg är den student från Jönköpings Tekniska Högskola som arbetat med konceptstudien. Han har nyligen mottagit Bjuggska Fondens hedersstipendium för bästa resultat och progression under studietiden vid Industridesigns årliga examensutställning, där examensarbetet var starkt bidragande.

– Det här är ett fint exempel på hur ett nära samarbete mellan industri och akademi kan skapa bättre produkter och nya affärsmöjligheter, säger Erik Hermansson, projektägare för ”Aluminium på nya sätt”, som förstås är nöjd med utvecklingen och tror att arbetssättet kan bli ett betydelsefullt erbjudande i vårt samarbete med några av våra viktigaste kunder.

När ProfilGruppen beviljades EU-medel för projektet i slutet på 2009, fördjupades företagets kontakter med de parter man valt att samverka med d.v.s. Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID), Aluminiumriket Sverige och Jönköpings Tekniska Högskola.

Förutom kompetensutveckling inom områden som marknadsutveckling, ledarskap, kvalitet, teknik, miljö och hälsa, syftade projektet även till att skapa nya tekniska applikationer och därigenom nya affärsmöjligheter.

– Ytterst handlar EU-projektet ”Aluminium på nya sätt” om höjd kompetens och stärkt anställningsbarhet bland medarbetare i de deltagande företagen. Jämställdhet och tillgänglighet har varit viktiga integrerade aspekter i projektet. Projekttiden är inte slut än, men jag ser redan att viktiga effekter skapats och dessa kommer fortsätta spela roll under kommande år, avslutar Erik Hermansson.

Dokument och länkar
wkr0005.pdf Dokument och länkar
Laddstolpe ABB och ProfilGruppen