2009-02-24

ProfilGruppen varslar om uppsägning av 40 tjänster i Åseda

ProfilGruppen varslar idag om uppsägning av 40 tjänster inom profilproduktionen vid ProfilGruppen Extrusions AB i Åseda. Förhandlingar med berörda fackliga förbund kommer att inledas omgående. Samtliga av berörd personal kommer att erbjudas omställningsstöd.

Denna åtgärd genomförs mot bakgrund av en fortsatt svag efterfrågesituation för aluminiumprofiler på Europamarknaden.

”Efterfrågan i marknaden ligger på en nivå som är lägre än den vi anpassat organisationen till under det senaste kvartalet. Det är väldigt tråkigt att behöva varsla ytterligare personal, men det är en nödvändighet att anpassa koncernens organisation och kostnad till det rådande konjunkturläget”, säger VD och koncernchef Nils Arthur.”

Dokument och länkar
wkr0003.pdf