2022-10-12

ProfilGruppen varslar om uppsägning av 25 anställda

Det råder allmänt stor osäkerhet om hur konjunkturen kommer att utvecklas. ProfilGruppen ser att efterfrågan har minskat under hösten. Sedan sommaren har företaget vidtagit åtgärder för att anpassa kapaciteten, bland annat genom att inte förlänga avtal med visstidsanställd personal. ProfilGruppen har nu också beslutat att ytterligare justera kapaciteten genom att varsla om uppsägningar av 25 heltidsanställda.
 
Förhandlingar med fackliga parter kommer att inledas snarast och uppsägningarna beräknas få effekt under december.
 
 
ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling, kommenterar:
”Det är alltid tråkigt att behöva skiljas från duktiga medarbetare. Samtidigt är det nödvändigt att göra anpassningar till orderläget.
Vi upplevde ett högt tryck under slutet av förra året och under inledningen av det här med högre produktionstakt och antal anställda än någonsin tidigare. Under hösten har efterfrågan vikit. Vi har haft flexibilitet att anpassa oss löpande till efterfrågan men tvingas nu varsla om uppsägning som ett ytterligare steg.
Det är förstås viktigt att vi hittar bra lösningar tillsammans med våra fackliga förhandlingsparter.
Vi kommer fortsätta att upprätthålla en god leveranssäkerhet till våra kunder och vara lyhörda för hur orderläget utvecklas och hur vi behöver anpassa oss till det.”

Dokument och länkar
ProfilGruppen AB - Varslar om uppsägning av 25 anställda