2023-01-04

ProfilGruppen varslar om uppsägning av 25 anställda

ProfilGruppen fortsätter att anpassa kostnader mot rådande osäkra konjunkturläge och som ett led i detta varslas idag 25 anställda om uppsägning.
 
Förhandlingar med fackliga parter kommer att inledas så snart som möjligt.

ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling, kommenterar:
”Vi behöver anpassa oss till den osäkerhet som råder, vilket tyvärr får tråkiga konsekvenser.

Vi kommer fortsätta att upprätthålla en god servicegrad till våra kunder och vara lyhörda för hur behoven förändras över tid och hur vi behöver anpassa oss efter det.”

Dokument och länkar
ProfilGruppen AB varslar om uppsägning av 25 anställda