2011-09-14

ProfilGruppen varslar 55 tjänster i Åseda

ProfilGruppen har, som ett led i sitt pågående effektiviseringsprogram, idag fattat beslut om att varsla om neddragning med 55 tjänster. Förhandlingar inleds omgående med de fackliga organisationerna.

”Det känns oerhört tråkigt att behöva varsla personal men det är nödvändigt för att säkra vår långsiktiga konkurrenskraft”, säger tf VD och koncernchef Peter Schön.

Dokument och länkar
wkr0001.pdf