2008-10-08

ProfilGruppen varslar 55 personer i Åseda

För att möta en vikande efterfrågan, framförallt från kunder inom bygg- och fordonssegmenten i både Sverige och på exportmarknaderna, kommer ProfilGruppen att genomföra en anpassning av organisationen och produktionskapaciteten i Åseda. Detta innebär bland annat att nattskiften vid två av bolagets tre produktionslinjer tills vidare avvecklas.

Sammantaget innebär dessa åtgärder att företaget i dag varslat om uppsägning av 55 tjänster vid ProfilGruppen Extrusions AB. Förhandlingar inleds omgående med berörda fackliga förbund.

”Det känns oerhört tråkigt att behöva varsla personal men i det rådande marknadsläget är detta ett nödvändigt beslut för att säkra vår långsiktiga konkurrenskraft”, säger VD och koncernchef Nils Arthur.

Dokument och länkar
wkr0003.pdf