2007-10-05

ProfilGruppen tecknar nytt avtal med det tyska företaget PWG

Omstruktureringen av det tyska företaget PWG, i vilket ProfilGruppen haft ett 18-procentigt delägande är nu genomförd.

Ny ägare av PWG är det österrikiska företaget Neuman Aluminium, ingående i koncernen CAG Holding.

I anslutning till PWGs omstrukturering överlåter ProfilGruppen sina aktier till den nya ägaren och har samtidigt tecknat ett treårigt leveransavtal med PWG.

”Neuman Aluminium blir en utmärkt ägare till PWG. Neuman har en stark närvaro i fordonsbranschen och vi känner företaget sedan tidigare genom dess ägande av en av våra andra viktiga kunder; norska Raufoss Technology AS. Det leveransavtal vi tecknat med PWG befäster vår position i ett viktigt segment inom fordonsbranschen”, säger Nils Arthur, VD och koncernchef i ProfilGruppen.

Avtalet med Neuman och PWGs fordringsägare innebär att ProfilGruppen även kommer att kunna tillgodoräkna sig en viss återvinning av tidigare nedskrivna fordringar.

Ny ägare till Realpro tecknar avtal med ProfilGruppen
Under 2006 förvärvade PWG det holländska bolaget Realpro, i vilket ProfilGruppen tidigare haft ett 40-procentigt ägande.

I anslutning till PWGs omstrukturering har verksamheten i Realpro övertagits av det holländska bolaget Aluwa.

ProfilGruppen kommer inom kort även att teckna ett långsiktigt leveransavtal med Aluwa avseende dess affärer med Inalfa Roof Systems; en av tre globalt ledande tillverkare av soltak för fordonsindustrin.

De nya kontrakten med PWG och Aluwa innebär att ProfilGruppens leveranser säkerställs inom ett av dess viktigaste kundsegment.

ProfilGruppen marknadsför, utvecklar och tillverkar kundanpassade profiler och komponenter
i aluminium. Huvudkontor och tillverkning finns i småländska Åseda. Koncernen omsatte
1 087 Mkr 2006 och har cirka 470 anställda. ProfilGruppen AB noterades på Stockholms-
börsen 1997.

Dokument och länkar
wkr0001.pdf