1999-11-19

ProfilGruppen säljer fastigheten för aluminiumgymnasiet

ProfilGruppen säljer fastigheten för aluminiumgymnasiet Fastigheten på Västra Industriområdet i Åseda, som sedan 1998 inrymmer gymnasieskola med inriktning på aluminiumteknik, säljs till nuvarande hyresgästen Uppvidinge Kommun. Köpesumman uppgår till 9,0 mkr och genomförs den 31 december 1999. ProfilGruppen säljer lokalerna som omfattar skolan på 1.500 kvm, angränsande lokaler på 600 kvm samt 10.000 kvm mark. I affären ingår också att ProfilGruppen köper 12.286 kvm mark i anslutning till förädlingsbolaget ProfilMekanik att använda för framtida expansion. Formellt ägs lokalerna av ProfilMekanik, som ingår i ProfilGruppen-koncernen. Lokalerna byggdes om 1997 till en kostnad av 9,0 mkr. När det nu finns planer på utbyggnad av skollokalerna, där undervisningen drivs i kommunal regi, är det naturligt att kommunen också tar över ägandet av fastigheten. Köpesumman, 9,0 mkr, innebär ingen reavinst för ProfilGruppen. Balansomslutningen kommer däremot att minska något. Kontaktpersoner för information: Håkan Jalling, informationschef, tel 0474 - 551 40 mobil 070 - 660 64 33 E-post: hakan.jalling@profilgruppen.se Uppvidinge Kommun: Åke Axelsson, kommunalråd, tel 0474 - 470 28 E-post: ake.axelsson@uppvidinge.se Kajsa Wejryd, förvaltningschef, tel 0474 - 474 06 E-post: kajsa.wejryd@uppvidinge.se Sigvard Svensson, kanslichef, tel 0474 - 470 25 E-post: sigvard.svensson@uppvidinge.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00070/bit0002.pdf

Dokument och länkar
bit0001.doc Dokument och länkar
bit0002.pdf