2022-03-29

ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2021

ProfilGruppens årsredovisning för 2021, inklusive hållbarhetsrapport, har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se.
 
En styrelseledamot har reserverat sig mot styrelsens beslut att godkänna bolagsstyrningsrapporten. Reservationen finns intagen på sidan 64.
 
En version av årsredovisningen på engelska är också tillgänglig på hemsidan.

Dokument och länkar
Publicering Av Årsredovisning 2021 ProfilGruppen AB Dokument och länkar
ProfilGruppen Årsredovisning 2021 Dokument och länkar
549300WKWUJ3V44KMQ27 2021 12 31 Sv