2021-03-18

ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2020

ProfilGruppens årsredovisning för 2020, inklusive hållbarhetsrapport, har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se.
 
En version på engelska kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort.
An English language translation will be available shortly on the company’s website.

Dokument och länkar
ProfilGruppen Årsredovisning 2020