2017-03-15

ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2016

ProfilGruppens årsredovisning för 2016 har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida,
www.profilgruppen.se/koncernen

En version på engelska kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort.

Dokument och länkar
Release Dokument och länkar
Pressrelease årsredovisning ProfilGruppen 2016