2016-03-14

ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2015

ProfilGruppens årsredovisning för 2015 har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida,
www.profilgruppen.se/koncern/investerare/ekonomiska-rapporter/arsredovisningar.

En version på engelska kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort.  

Dokument och länkar
Release Dokument och länkar
Pressrelease årsredovisning ProfilGruppen 2015