2015-03-05

ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2014

ProfilGruppens årsredovisning för 2014 har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida,
www.profilgruppen.se/koncern/investerare/ekonomiska-rapporter/arsredovisningar.

En version på engelska kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort.

Dokument och länkar
Release