2010-03-31

ProfilGruppen planerar VD-byte vid nästa årsskifte

Styrelsen och VD för ProfilGruppen har gemensamt lagt en plan som innebär ett skifte på VD-posten vid utgången av 2010. Nils Arthur, som framgångsrikt lett ProfilGruppen sedan 2002 kvarstår som VD i full kapacitet fram till dess. Rekryteringen av hans ersättare påbörjas omgående. Implementeringen av den beslutade expansionsstrategin intensifieras när konjunkturen vänder. Då är det särskilt viktigt med kontinuitet på VD-posten. Nils Arthur känner ett stort engagemang och ansvar för bolaget, men ser efter en lång och intensiv karriär fram emot att inom något år få mer egen tid. Styrelsen och Nils Arthur vill gemensamt framhålla sin tillfredställelse med att det förestående VD-skiftet kan genomföras under stabila former.

Dokument och länkar
wkr0011.pdf