1998-11-05

ProfilGruppen ökar på export

ProfilGruppen ökar på export Stororder från Bosch ProfilGruppen AB som utvecklar, tillverkar och förädlar profiler i aluminium har skrivit avtal med Bosch i Stuttgart om ökade leveranser för 1999. Orden uppgår till cirka 20 Mkr, vilket är en ökning från innevarande år med drygt 60 procent. - Vi har levererat till Bosch sedan början av 1990-talet och deras kraftiga ökning hos oss för 1999 ser vi som en bekräftelse på att vår stora investering i ny produktions- kapacitet är uppskattad av våra kunder, kommenterar Lars Johansson, VD i ProfilGruppen. - Robert Bosch GmbH tillhör europas stora köpare av profiler i aluminium och att de väljer ProfilGruppen som en av sina leverantörer ser vi som ett gott betyg. Tyska kunder är dessutom kända för höga krav på bland annat kvalitet, leveransprecision och samarbetsformer. - Ordern till Bosch är i linje med ProfilGruppens ambitioner att öka på exportmarknaderna, säger Lars Johansson. Genom vår investering i en tredje press för profiltillverkning har vi förbättrat vår konkurrenskraft och rustat företaget för fortsatt expansion. Profilerna till Bosch är ett positioneringssystem som bland annat används till maskinstativ för industriell hanterings- utrustning och till robotarmar. ProfilGruppens tyska säljbolag finns i Stuttgart sedan 1993. Försäljning till Tyskland har skett via agenter sedan ProfilGruppens etablering 1981 och med egen personal från 1989. Kontaktpersoner för information: Håkan Jalling, informationschef, tel 0474 - 551 40 E-post: hakan.jalling@profilgruppen.se Lars Johansson, VD, tel 0474 - 551 45 E-post: lars.johansson@profilgruppen.se Aktuell information om ProfilGruppen finns på internet:

Startsida
------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/11/05/19981105BIT00120/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/11/05/19981105BIT00120/bit0002.doc

Dokument och länkar
bit0001.pdf Dokument och länkar
bit0002.doc