2020-03-23

ProfilGruppen korttidspermitterar

ProfilGruppen beslutade under måndagen att påbörja korttidspermittering av samtliga anställda.

 

Ett flertal av ProfilGruppens kunder har tillfälligt stängt ner sina produktionsenheter på grund av materialbrist och personalbrist som orsakats av den pågående corona-pandemin. I den här situationen viker ProfilGruppens orderingång och beläggning kraftigt och företaget tvingas till åtgärder.

 

Företaget har därför kommit överens med de fackliga organisationerna om att påbörja korttidspermitteringar. Personalen kommer att permitteras på 60 procent redan från innevarande vecka. Tillfälliga anställningar avslutas.

 

Åtgärderna gäller tills vidare och det går inte att idag bedöma när de kommer att avbrytas. Kapacitet kommer att finnas för att leverera enligt plan till de kunder som så önskar. ProfilGruppen kommer att ha beredskap att mycket snabbt öka kapaciteten igen då efterfrågan ökar.

 

Fredrik Zöögling, vd och koncernchef kommenterar:

”Det som händer i omvärlden tvingar oss att agera här och nu för att skapa förutsättningar för konkurrenskraft på längre sikt. Det är mycket viktigt för oss att behålla de engagerade och kompetenta medarbetare vi har för att kunna serva befintliga och kommande kunder på samma höga nivå både under denna tuffa period och när efterfrågan återkommer.”

Dokument och länkar
Release