2008-12-16

ProfilGruppen kommer att rapportera förlust i det fjärde kvartalet och varslar ytterligare 20 tjänster om uppsägning

Det försämrade konjunkturläget, i kombination med kostnader för uppsagd personal, innebär att ProfilGruppen kommer att rapportera en väsentlig förlust i det fjärde kvartalet.

Marknadsnedgången har visat sig gå snabbare och bli kraftigare än tidigare bedömt. Nedgången som tidigare var tydligast inom bygg- och fordonssegmenten har nu även nått övriga segment. Sammantaget leder detta till att leveransvolymen för fjärde kvartalet kommer att vara cirka 30 procent lägre än motsvarande period föregående år. ProfilGruppen har under innevarande kvartal anpassat kapaciteten inom profilproduktionen i Åseda och 50 medarbetare kommer att lämna företaget under första kvartalet 2009.

För att möta den senaste tidens minskande efterfrågan tvingas ProfilGruppen att också anpassa kapaciteten inom vidareförädlingsverksamheten vid dotterbolaget ProfilGruppen Manufacturing, genom att varsla 20 tjänster om uppsägning. Förhandlingar inleds omgående med berörda fackliga förbund.

”Många av våra medarbetare har påverkats av tidigare neddragning och det känns därför extra tungt att behöva varsla ännu fler. Den försämrade konjunkturen gör det dock helt nödvändigt att anpassa verksamheten ytterligare”, säger VD och koncernchef Nils Arthur.

Dokument och länkar
wkr0003.pdf