2011-06-28

ProfilGruppen klarar leveranserna trots produktionsbortfall efter branden

Som tidigare meddelats så drabbades ProfilGruppen av en omfattande brand i en av företagets produktionsanläggningar i Åseda under vecka 24.

ProfilGruppen prioriterar att leverera till alla kunder efter deras leveransbehov, i första hand genom att lägga över såväl inneliggande som kommande kundorder till företagets andra produktionsanläggningar.

Saneringsarbetet efter branden pågår och det står nu klart att både huvudmaskineri, installationer och lokaler har fått betydande skador som måste åtgärdas. Skadebilden klarnar allt eftersom utrustning demonteras och synas. Preliminärt bedöms anläggningen vara i drift igen under oktober månad och kostnaderna rymmas inom företagets försäkringslösning.

Bedömningen är att framtida leveranser inte kommer att påverkas i någon större omfattning på grund av den inträffade branden.

Dokument och länkar
wkr0001.pdf