2011-09-30

ProfilGruppen: Hovrätten upphäver skiljedom

Som tidigare meddelats tilldömdes ProfilGruppen i december 2010 en skadeståndsersättning om 8 Mkr jämte ränta i ett skiljeförfarande. Skadeståndet resultatfördes inte. Motparten, KPMG, klandrade därefter skiljeprocessen och hävdade att deras egen skiljeman varit jävig.  

Svea Hovrätt har funnit att KPMGs skiljeman av den anledningen inte har varit behörig. Hovrätten har därför upphävt skiljedomen. Hovrätten har däremot inte prövat sakfrågan, om ProfilGruppen har rätt till skadestånd.

ProfilGruppen kommer att kräva KPMGs skiljeman på ersättning för sina kostnader för skiljeprocessen. Styrelsen tar nu ställning till att inleda ett nytt skiljeförfarande.

”Eftersom skiljenämnden, bestående av tre erfarna jurister, dömde till vår fördel i sakfrågan, är det mycket som talar för att vi inleder en ny skiljeprocess.” säger Peter Schön, tf VD och koncernchef för ProfilGruppen.

Dokument och länkar
wkr0001.pdf