2012-03-05

ProfilGruppen har utsett Anders Frisinger till koncernchef och VD

ProfilGruppen AB har utsett Anders Frisinger till ny koncernchef och VD, med tillträde den 1 juni 2012.

Anders Frisinger är sedan år 2010 CEO för Raufoss Technology AS, ett företag inom koncernen Neuman Aluminium AG. Anders har mångårig erfarenhet som verkställande direktör för företag som är underleverantörer till fordonsindustrin, bl. a Hydro Automotive Structures, Raufoss AS och Raufoss Metall AS, men har även varit CEO för solenergi-företaget ScanWafer AB. Anders Frisinger har också tidigare varit verksam inom Saab-Scania och Volvo Wheel Loaders.

ProfilGruppens styrelseordförande, Eva Färnstrand, framhåller styrelsens tillfredsställelse med valet av Anders Frisinger: ”Med sitt gedigna branschkunnande, sin långa erfarenhet från både lätt och tung fordonsindustri och sin tydliga affärsorientering kommer Anders att ge mycket värdefulla bidrag till implementeringen av ProfilGruppens strategi och till utvecklingen av intressanta erbjudanden för våra kunder”.

”Jag känner ProfilGruppen sedan länge som en mycket kvalificerad leverantör av profiler och komponenter. Det blir en inspirerande utmaning för mig att, tillsammans med företagets övriga medarbetare, fortsätta utveckla ProfilGruppens lönsamhet och ställning på marknaden” säger Anders Frisinger.

Dokument och länkar
wkr0006.pdf Dokument och länkar
Anders Frisinger