2000-04-03

ProfilGruppen förvärvar aluminiumföretaget Bergströms

ProfilGruppen förvärvar aluminiumföretaget Bergströms * överenskommelse om förvärv av Bergströms undertecknas idag * slutgiltigt avtal i början av maj efter förvärvsgranskning * samordningsfördelar kommer att göras med koncernens förädlingsbolag Elbe Anodisering * köpeskillingen utgörs av 141.000 B-aktier i ProfilGruppen * nyanställningar kommer att ske av 4-6 personer * Bergströms omsättning 1999 uppgick till 18,9 Mkr och antalet anställda var 34. Kontaktpersoner för information: Håkan Jalling, informationschef i ProfilGruppen AB tel 0474 - 551 40 mobil 070 - 660 64 33 E-post: hakan.jalling@profilgruppen.se Lars Johansson, VD i ProfilGruppen AB tel 0474 - 551 45 E-post: lars.johansson@profilgruppen.se Tomas Arvidsson, VD i Bergströms tel 0474 - 487 02 E-post: tomas@bergstroms.se ProfilGruppen AB utvecklar, tillverkar och förädlar profiler i aluminium. 46 procent av leveranserna exporteras. Koncernen har 379 anställda i medeltal och omsatte 608 Mkr 1999. ProfilGruppen AB är sedan 1997 noterat på OM Stockholmsbörsen. Aktuell information finns på företagets hemsida: www.profilgruppen.se eller Bergströms hemsida: www.bergstroms.se Presskommuniké Åseda den 3 april 2000 ProfilGruppen förvärvar aluminiumföretaget Bergströms Bergströms Metall AB i småländska Klavreström förvärvas av ProfilGruppen. Bolaget är specialiserat på förädling av aluminium. Överenskommelse om förvärv har idag träffats med de nuvarande ägarna, Arne och Ulf Bergström samt Tomas Arvidsson. Köpeskillingen uppgår till 141.000 nyemitterade B-aktier i ProfilGruppen AB. Slutgiltigt avtal kommer att tecknas i början av maj 2000 efter att förvärvsgranskning har skett. Tillväxtbolag Bergströms etablerades 1984 och har sedan dess fungerat som underleverantör till bland annat ProfilGruppen. Förädlingen sker främst genom avancerad skärande bearbetning med mycket modern teknik. Leveranserna går huvudsakligen till fordons-, sjukvårds- och elektronik- /telekombranscherna. Omsättningen 1999 uppgick till 18,9 Mkr, varav 60 procent avser leveranser till ProfilGruppen. Resultatet efter finansiella poster uppgick 1999 till 1,4 Mkr. Bergströms har sedan 1994 vuxit från en omsättning på drygt 2 Mkr till 18,9 Mkr 1999. Under samma period har antalet anställda ökat från 5 till 34. Expansionsplanerna för de närmaste åren är omfattande. - Vi anser att Bergströms är ett kvalitetsbolag, säger Lars Johansson, VD i ProfilGruppen. De arbetar med kvalificerad förädling till kvalificerade kunder. Sedan många år har Bergströms tillhört vår närmaste krets av duktiga leverantörer. - Genom förvärvet ser vi även goda möjligheter till samordning med vårt förädlingsbolag Elbe Anodisering, som för övrigt är lokaliserat till samma industriområde i Klavreström, säger Lars Johansson. Vi kommer att ställa ProfilGruppen-koncernens samlade resurser till Bergströms förfogande för att de skall kunna vidareutveckla sin kundbas. - Ökad efterfrågan Efterfrågan på förädlade profiler i aluminium fortsätter att öka. ProfilGruppen är inne i en intressant utvecklingsfas efter flera år med stora investeringar inom profiltillverkning och förädling. Andelen förädling uppgår till drygt 60 procent av ProfilGruppens leveranser. - Förädling är en viktig del av vår tillväxtstrategi, säger Lars Johansson. Genom Bergströms får vi tillgång till kompetens, avancerad utrustning och moderna lokaler på cirka 2000 kvm. Nyanställningar De nuvarande ägarna kommer att fortsätta leda och utveckla Bergströms, Tomas Arvidsson som VD och Ulf Bergström som produktionschef. - Med ProfilGruppen som ägare kan vi fortsätta vår expansion, kommenterar Tomas Arvidsson, VD i Bergströms. Tack vare den nya ägaren kommer vi att kunna utvecklas ännu snabbare än idag. Med bibehållen stabilitet. Det kommer att gynna våra kunder och vår personal. - Ulf och jag kommer att finnas kvar i ledningen och vi har också en långsiktig syn på vårt ägande i ProfilGruppen, säger Tomas Arvidsson. - Vi kommer inom det närmaste året att ha behov av ytterligare 4 - 6 medarbetare till Bergströms, främst kvalificerade operatörer, avslutar Tomas Arvidsson. Förvärvet har endast marginell påverkan på ProfilGruppens nyckeltal. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/03/20000403BIT00600/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/03/20000403BIT00600/bit0002.pdf

Dokument och länkar
bit0001.doc Dokument och länkar
bit0002.pdf