2023-12-22

ProfilGruppen förtydligar strategi

ProfilGruppens styrelse har valt att förtydliga uppdraget till bolagets ledning och i viss mån höja ambitionsnivån.

ProfilGruppen har under den senaste tioårsperioden expanderat sin verksamhet genom bland annat investeringar om över 300 Mkr i ny produktionskapacitet för aluminiumprofiler och över 130 Mkr i automatiserade produktionskoncept för specifika produkter. Detta har skett i anslutning till befintliga anläggningar i småländska Åseda. Parallellt har relevanta förvärv av verksamheter sökts och utvärderats, men inte lett till affär.
 
Styrelsen förtydligar därför sin strategi avseende förvärv och konstaterar att ProfilGruppen aktivt ska söka förvärv av verksamheter som vidareförädlar aluminiumprofiler till komponenter, delsystem eller kompletta produkter. Bolaget ska också söka möjligheter till etablering av nya produktionsenheter där ProfilGruppen exempelvis kan förenkla, kvalitetssäkra, minska miljöbelastning eller öka flexibilitet i befintliga eller potentiella kunders leveranskedjor. Förvärv eller etablering kan ske på annan ort, inom och utanför Sverige.
 
Affärsmöjligheter i linje med ovanstående inriktning bearbetas redan idag. Styrelsens konkretiserar inriktningen ytterligare för att förtydliga ambitionsnivån för samtliga intressenter.

Dokument och länkar
ProfilGruppen AB - ProfilGruppen förtydligar strategi