2000-12-19

ProfilGruppen fortsätter satsa på förädling – förvärvar Samhall Brahes verksamhet i Åseda

Presskommuniké Åseda den 19 december 2000 ProfilGruppen fortsätter satsa på förädling - förvärvar Samhall Brahes verksamhet i Åseda ProfilGruppen AB, som tillverkar komponenter samt profiler i aluminium, förvärvar Samhall Brahes verksamhet i Åseda. ProfilGruppen köper fastighet, maskiner och lager samt tecknar ett bemanningsavtal med Samhall. - Vi har samarbetat med Samhall Brahe i många år och är väl förtrogna med verksamheten som helt är inriktad på förädling av aluminiumprodukter, kommenterar Lars Johansson, VD och koncernchef i ProfilGruppen AB. Vi köper ökad kapacitet och logistikfördelar. Samhall Brahes fastighet ligger i direkt anslutning till vår egen anläggning, vilket ger möjlighet till samordningsfördelar. Samhall Brahes verksamhet i Åseda har en omsättning på cirka 12 Mkr och ett 25-tal kunder. ProfilGruppen svarar för drygt 50 procent av affärsvolymen. - Vår ambition är att vidareutveckla de kundrelationer som Samhall Brahe genom åren byggt upp, säger Lars Johansson. ProfilGruppen tecknar ett bemanningsavtal med Samhall Brahe som innebär att all personal fortsätter att vara anställd inom Samhall, men kommer att arbeta för ProfilGruppen. Av de 60 anställda kommer tio personer, varav fem är tjänstemän, att erbjudas arbete inom ProfilGruppen-koncernen. Verksamheten kommer att drivas som en avdelning inom ProfilGruppen. Övertagandet sker den 2 januari 2001. - ProfilGruppen arbetar med teknik- och marknadsutveckling, säger Lars Johansson. Med det nya avtalet kan Samhall Brahe koncentrera sin verksamhet på arbete och utveckling för personer med arbetshandikapp. - - 2 - - Fastigheten, 2700 kvm produktionsyta på en tomtyta av 15000 kvm, ligger strategiskt för oss. Vi kommer att få klara logistikfördelar och dessutom möjlighet att samordna tillverkning med koncernens förädlingsbolag ProfilMekanik. Förvärvet kommer endast marginellt att inverka på ProfilGruppens nyckeltal. Kontaktpersoner för information: Håkan Jalling, informationschef i ProfilGruppen AB mobil 070 - 660 64 33 E-post: hakan.jalling@profilgruppen.se Lars Johansson, VD och koncernchef i ProfilGruppen AB tel 0474 - 551 45 E-post: lars.johansson@profilgruppen.se Hans-Gunnar Isaksson, informationschef i Samhall Brahe mobil 070 - 653 23 95 Mats Eliasson, affärsgruppchef i Samhall Brahe mobil 070 - 62 55 669 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/19/20001219BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/19/20001219BIT00090/bit0002.pdf

Dokument och länkar
bit0001.doc Dokument och länkar
bit0002.pdf