2012-09-20

ProfilGruppen förhandlar om förkortning av arbetstid

ProfilGruppen har idag inlett förhandlingar med berörda fackliga organisationer om förkortning av arbetstid.

Avsikten är att neddragningen av arbetstiden ska gälla samtliga anställda i Sverige. Den är tänkt att träda i kraft den 1 oktober 2012 och preliminärt gälla till och med februari 2013. Åtgärden är framkallad av en vikande efterfrågan på den europeiska marknaden för aluminiumprofiler och kommer att avbrytas tidigare än planerat om efterfrågan ökar igen.

"Vi ser nu en vikande marknad och måste anpassa organisationen och våra kostnader efter det. Samtidigt ser vi positivt på framtiden och vill i möjligaste mån behålla den viktiga kompetens som finns i bolaget, därför söker vi en lösning med kollektiv minskning av arbetstiden.” säger Anders Frisinger, VD och koncernchef för ProfilGruppen. 

Dokument och länkar
Pressrelease ProfilGruppen AB 120920