1998-11-20

ProfilGruppen förändrar produktionsformer

ProfilGruppen förändrar produktionsformer Produktion flyttas över till den nya pressen Aluminiumföretaget ProfilGruppen AB i Åseda som utvecklar, tillverkar och förädlar profiler förändrar skiftsformerna. Den första november 1998 ökades produktionskapaciteten genom att tvåskiftsproduktion vid företagets tredje press för profiltillverkning infördes. Starten av det andra skiftet vid den nya pressen har gått planenligt och bolaget övergår vid årsskiftet från helg-produktion med fyrskiftsform till treskift på företagets första press. Fyrskiftsproduktionen fortsätter tills vidare vid företagets andra press. Ambitionen är att de tre pressarna på sikt skall producera i treskiftsform. Skiftförändringen innebär att åtta personer som har tidsbegränsade anställningar, så kallad viss tidsanställning, slutar när deras avtal löper ut. Kostnaderna minskar med drygt 300.000,- per månad jämfört med nuvarande situation. Kontaktpersoner för information: Håkan Jalling, informationschef, tel 0474 - 551 40 mobil 070 - 660 64 33 E-post: hakan.jalling@profilgruppen.se Eric Gunnarson, personalchef, tel 0474 - 550 30 E-post: eric.gunnarson@profilgruppen.se Aktuell information om ProfilGruppen finns på internet:

Startsida
------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/11/20/19981120BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/11/20/19981120BIT00180/bit0002.pdf

Dokument och länkar
bit0001.doc Dokument och länkar
bit0002.pdf