2019-06-05

ProfilGruppen får tillförordnad vd och koncernchef

ProfilGruppen AB har utsett Per Owe Isacson till tillförordnad VD och koncernchef med tillträde den 18 augusti 2019.

Som tidigare meddelats kommer ProfilGruppens nuvarande VD och koncernchef, Per Thorsell, den 17 augusti 2019 att lämna ProfilGruppen för att gå vidare till ett nytt uppdrag.

Processen med att rekrytera Pers efterträdare pågår.

Då det för tillfället är oklart om en ny ordinarie VD och koncernchef är på plats när Per slutar har styrelsen beslutat att utse Per Owe Isacson till tillförordnad VD och koncernchef från den 18 augusti 2019.

Per Owe Isacson har mångårig branscherfarenhet och var 2013-2018 marknads- och försäljningschef i ProfilGruppen. Sedan januari 2019 arbetar han som senior rådgivare i bolaget.

ProfilGruppens styrelseordförande, Kåre Wetterberg, kommenterar:

”Vi är glada att Per Owe accepterat att leda ProfilGruppen till dess en ny ordinarie VD och koncernchef har utsetts. Per Owe är väl förtrogen med företaget och har de kunskaper som krävs för att driva bolaget.”

Dokument och länkar
Release