2007-07-13

ProfilGruppen får order i tillväxtbransch värd 130 Mkr

ProfilGruppen Extrusions AB har tecknat avtal om leveranser till REC ScanModule AB. Avtalet, som löper över tre år med start 2008, gör ProfilGruppen till REC ScanModules huvudleverantör av aluminiumkomponenter. Affären beräknas få ett samlat ordervärde om ca 130 Mkr.

REC ScanModule AB, som finns i Glava i Värmland, är en av Europas ledande tillverkare av solcellspaneler och ingår i Norska koncernen REC Group ASA. Företaget kommer under 2008 att tredubbla sin produktionskapacitet.

”Vi betraktar affärssamarbetet såsom gynnsamt för båda parter, ScanModules teknikintensiva produktion och företagets allt högre krav på företagets leverantörer och deras produkter matchas väl av ProfilGruppens goda renommé och kunnande och affären ger företagen möjlighet att växa tillsammans över tiden, med bibehållen produktion i Sverige,” säger Anders Holmberg, inköpschef vid ScanModule.

Med anledning av avtalet med REC ScanModule gör ProfilGruppen en riktad investering i en automatiserad maskincell för ca 8 Mkr.

”Vi är naturligtvis stolta över det förtroende ScanModule visat ProfilGruppen. Företaget är ett av de internationellt ledande i en intressant bransch med mycket goda framtidsutsikter och med starkt miljöfokus, vilket stämmer väl överens med ProfilGruppens värderingar.
Kundens mycket högt ställda krav på oss som leverantör kommer att bidra till vår framtida tekniska utveckling. Affären skapar samtidigt en god tillväxt i vår kärnverksamhet och ligger helt i linje med den fokusering mot automatiserad vidareförädling vi bedriver i vårt svenska dotterbolag ProfilGruppen Manufacturing,” säger Nils Arthur, VD och koncernchef i ProfilGruppen.


ProfilGruppen marknadsför, utvecklar och tillverkar kundanpassade profiler och komponenter
i aluminium. Huvudkontor och tillverkning finns i småländska Åseda. Koncernen omsatte
1 087 Mkr 2006 och har cirka 470 anställda. ProfilGruppen AB noterades på Stockholms-
börsen 1997.

Dokument och länkar
wkr0010.pdf