2001-11-06

ProfilGruppen etablerar svetsbolag

ProfilGruppen etablerar svetsbolag Aluminiumföretaget ProfilGruppen etablerar ett nytt företag för svetsning av aluminium, ProfilSvets Björn Jonsson AB. Företagets huvudsakliga inriktningar är konventionell svetsning samt utveckling av nya tekniker för svetsning av aluminiumprofiler och komponenter. ProfilSvets Björn Jonsson AB leds av två personer med gedigen branschkunskap - Björn Jonsson och Jan Pettersson. Företaget har sin bas i Norrköping och fyra personer har hittills rekryterats. - Användningen av aluminium ökar och med det följer stigande efterfrågan även på svetsning. Eftersom vi dessutom ska utveckla nya tekniker bedömer vi framtidsutsikterna för ProfilSvets som mycket goda, säger Björn Jonsson. För ProfilGruppens vidkommande innebär förvärvet att koncernen får ytterligare en mycket kompetent medleverantör, med möjligheter att ännu bättre svara upp till den ökande framtida efterfrågan på förädlade komponenter i aluminium. Kontaktpersoner för information: Håkan Jalling, informationschef, mobil 070 - 660 64 33 Lars Johansson, VD, tel 0474 - 551 45 Björn Jonsson, VD ProfilSvets, mobil 070 - 375 76 07 Aktuell information om ProfilGruppen finns på Internet: www.profilgruppen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00840/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00840/bit0002.pdf

Dokument och länkar
bit0002.doc Dokument och länkar
bit0002.pdf