2009-12-15

ProfilGruppen beviljas EU-medel till kompetensutveckling

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna har meddelat sin prioritering av ProfilGruppens ansökan om 4 854 024 kronor från Europeiska Socialfonden för kompetensutveckling i ett så kallat samverkansprojekt. ”Detta ger ProfilGruppen och våra medleverantörer möjligheter till betydande investeringar i kompetensutveckling. Projektet utgör ett viktigt instrument i våra gemensamma ambitioner att utveckla människor och verksamheter så att vi står än starka när marknaden vänder uppåt”, säger VD och koncernchef Nils Arthur. Projektet Aluminium på nya sätt, som ligger till grund för den beviljade ansökan, syftar till att bevara och skapa nya arbetstillfällen samt utveckla medarbetarna genom en medveten och välgrundad satsning på kompetensutveckling, som i sin tur ska leda fram till nya tillämpningar, produkter och affärsmöjligheter inom aluminiumbranschen. Kompetensutvecklingsinsatserna kommer att omfatta kvalitet, teknik, ledarskap, marknad och hälsa. Detta samverkansprojekt omfattar ProfilGruppens viktigaste medleverantörer; Skandinavisk CNC-Teknik AB, Bredhälla Aluminiumförädling AB, Björköby Industriprodukter AB, FT-produktion, Touch Coating AB, Ebonyl AB, Ingenjörsfirma Bo Fransson AB, Nordiska Stålbyggen AB samt Strömbergs Montage AB. Totalt sysselsätter dessa företag mer än 500 personer. Inom ramen för projektet kommer även samverkan att ske med Tekniska Högskolan i Jönköping, Aluminiumriket Sverige och Stiftelsen Svensk Industridesign. ”För medarbetarna innebär de planerade kompetensutvecklingsinsatserna inte bara att de förbättrar sina möjligheter inom respektive företag. De stärker även sin ställning på arbetsmarknaden i stort”, säger Nils Arthur. Strukturfondpartnerskapets prioriteringar är bindande för Svenska ESF-rådet och kommer därför att beviljas pengar ur Europeiska Socialfonden.

Dokument och länkar
wkr0011.pdf