2003-07-01

ProfilGruppen avyttrar sitt aktieinnehav i ProfilSvets Björn Jonsson AB

ProfilGruppen avyttrar sitt aktieinnehav i ProfilSvets Björn Jonsson AB ProfilGruppen fortsätter att strukturera koncernens förädlings- verksamhet. Som ett led i detta avyttras aktieinnehavet i det delägda företaget ProfilSvets Björn Jonsson AB. Det i Norrköping belägna bolaget kommer att inriktas mot konventionell svetsning medan friktionssvetsning i aluminium kommer att övertas av ProfilGruppen. Köpare av aktierna är de nuvarande delägarna Björn Jonsson och Jan Pettersson. Avyttringen av ProfilGruppens aktieinnehav har marginell påverkan på koncernens resultat. - Just nu tar vi ett tydligare grepp om vår förädlingsverksamhet. Friktionssvetsning i aluminium är en viktig del av vår strategiska inriktning inom vidareförädling, medan konventionell svetsning är ett komplement utanför vår egen kärnverksamhet. Det är mot den bakgrunden avyttringen av vårt delägande i ProfilSvets skall ses, säger Nils Arthur, VD och koncernchef i ProfilGruppen. Enligt Björn Jonsson, VD i ProfilSvets, innebär uppgörelsen fördelar för båda parter: - Vår framtida fokus är att erbjuda våra kunder konventionell svetsning i olika material som aluminium, stål och rostfritt. Samtidigt kommer vi i ett nära samarbete med ProfilGruppen även fortsättningsvis att kunna erbjuda dess kunder våra tjänster. Härigenom vinner båda bolagen fördelar. ProfilGruppen utvecklar, tillverkar och levererar förädlade komponenter och kundanpassade profiler i aluminium. Huvudkontor och tillverkning finns i småländska Åseda. Koncernen omsatte 774 Mkr 2002 och har 463 anställda. ProfilGruppen AB är sedan 1997 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Friktionssvetsning är en metod för att sammanfoga stora profil-element på ett snabbt och ekonomiskt sätt. Kontaktpersoner för information: Nils Arthur, VD och koncernchef ProfilGruppen AB, mobil 070-349 57 90 Björn Jonsson, VD ProfilSvets Björn Jonsson AB, mobil 070-375 76 07 Tomas Arvidsson, Informationschef ProfilGruppen AB, mobil 070-542 42 62 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00740/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00740/wkr0002.pdf

Dokument och länkar
wkr0001.doc Dokument och länkar
wkr0002.pdf