2022-04-22

ProfilGruppen AB – Valberedningen föreslår ny ordförande

Valberedningen i ProfilGruppen AB föreslår att Klaus Jürgen Wiemers väljs till ny styrelseordförande i bolaget vid årsstämman den 26 april 2022. Valberedningen har sedan tidigare föreslagit nyval till styrelsen av ledamöterna Tomas Berggren, Anders Birgersson och Mari Kadowaki, samt omval av Bengt Stillström. Valberedningen kompletterar härmed sitt förslag. En presentation av samtliga föreslagna ledamöter finns tillgänglig på www.profilgruppen.se.

Klaus Jürgen Wiemers är född 1961 och har lång erfarenhet av ledarskap och styrelsearbete inom internationell industriell verksamhet. Han har bland annat varit vd i Robert Bosch Filial Sweden och styrelsemedlem i Robert Bosch AB Sweden. Dessförinnan var Klaus Jürgen Wiemers senior vice president, försäljningschef och projektledare med olika placeringar inom Boschkoncernen.

I valberedningen inför årets stämma ingår Lars Johansson, aktieägare (ordförande), Bengt Stillström, Ringvägen Venture AB, Mats Egeholm, aktieägare och Mats R Karlsson, styrelseordförande.
 
 
Valberedningens ordförande, Lars Johansson, kommenterar:
”Klaus Jürgen Wiemers har en kompetens och en internationell industriell bakgrund som kommer att vara till god nytta för ProfilGruppen AB.”

Dokument och länkar
ProfilGruppen AB - Valberedningen föreslår ny ordförande