2022-04-21

ProfilGruppen AB: Starkt resultat i första kvartalet

· Intäkter 751,9 Mkr (460,1), upp 63 procent jämfört med föregående år
· Rörelseresultat 47,4 Mkr (35,1), efter negativa engångseffekter om 4,8 Mkr (positiva 18,0) 
· Rörelsemarginal 6,3 procent (7,6)
· Nettoresultat 33,7 Mkr (24,3)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten -62,9 Mkr (63,4)
· Resultat per aktie 4,36 kr (3,26)
 

ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling kommenterar:
”I första kvartalet ser vi effekterna av de förbättringsprojekt som initierades under förra året. Aktiviteterna för att stärka rörelseresultatet och anpassa verksamheten till fortsatt kraftiga kostnadsökningar pågår. Vår säkring av metallpriset på råvarumarknaden har minskat effekterna av de stora fluktuationerna i aluminiumpriset. Sammantaget redovisar vi ett starkt första kvartal med en förbättring av resultatet före engångseffekter från 17 till 52 Mkr.”

Dokument och länkar
Delårsrapport Q1 2022 ProfilGruppen AB - Starkt resultat i första kvartalet