2022-02-10

ProfilGruppen AB: Starkt resultat efter fortsatt höga råvarupriser

Fjärde kvartalet
·Intäkter 629,3 Mkr (371,6), upp 69 procent jämfört med föregående år
·Rörelseresultat 55,2 Mkr (5,3), efter positiva engångseffekter om 36 Mkr (-10,0)
·Rörelsemarginal 8,8 procent (1,4)
·Nettoresultat 42,4 Mkr (7,4)
·Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,5 Mkr (111,4), varav 0,0 Mkr (63,1) avser covid-relaterade stödåtgärder
·Resultat per aktie 5,68 kr (0,86)

Året 2021
·Intäkter 2 119,6 Mkr (1 414,4), upp 50 procent jämfört med föregående år
·Rörelseresultat 178,6 Mkr (36,4), efter positiva engångseffekter om 87 Mkr (0)
·Rörelsemarginal 8,4 procent (2,6)
·Nettoresultat 132,8 Mkr (23,9)
·Kassaflöde från den löpande verksamheten 124,8 Mkr (179,4), varav 51,9 Mkr (101,9) avser covid-relaterade stödåtgärder
·Resultat per aktie 17,26 kr (2,45)
·Styrelsen föreslår utdelning om 13,50 kr per aktie för verksamhetsåret 2021, vilket inkluderar en extra utdelning om 5,00 kr per aktie

ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling kommenterar:
”Vi ser tillbaka på ett år med mycket hög efterfrågan, vilket lett till en ny nivå. Vi har vuxit på alla sätt. Den främsta orsaken till högre omsättning och resultat är råvaruprisutvecklingen.
Vi ska fortsätta med aktiviteter för att stärka rörelseresultatet. I fjärde kvartalet har vi arbetat för att anpassa oss till en marknad där kostnadsbasen ökat kraftigt. Vi strävar efter att minimera den ökade prisrisken på aluminium. Vi har även proaktivt delvis säkrat metallpriset på råvarumarknaden. Ett antal pågående förbättringsprojekt ska effektivisera även övriga delar av verksamheten. Samtidigt ska vår kundportfölj utvecklas vidare.”

Dokument och länkar
Bokslutskommuniké 2021 ProfilGruppen AB - Starkt resultat efter fortsatt höga råvarupriser