2021-07-15

ProfilGruppen AB: Rekordresultat i andra kvartalet

Andra kvartalet
· Intäkter 542,6 Mkr (316,8), upp 71 procent jämfört med föregående år
· Rörelseresultat 48,4 Mkr (1,4), efter positiva engångseffekter om 9,0 Mkr (0,0)
· Rörelsemarginal 8,9 procent (0,4)
· Nettoresultat 37,2 Mkr (4,7)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 20,8 Mkr (51,3), varav 0,0 Mkr (35,3) avser covid-relaterade stödåtgärder
· Resultat per aktie 4,69 kr (0,54)

Första sex månaderna
· Intäkter 1 002,7 Mkr (717,9), upp 40 procent jämfört med föregående år
· Rörelseresultat 83,5 Mkr (27,4), efter positiva engångseffekter om 27,0 Mkr (0,0)
· Rörelsemarginal 8,3 procent (3,8)
· Nettoresultat 61,5 Mkr (16,1)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 84,2 Mkr (44,1), varav 51,9 Mkr (35,3) avser covid-relaterade stödåtgärder
· Resultat per aktie 7,96 kr (1,80)

ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling kommenterar:
”Första kvartalets starka efterfrågan från samtliga kundsegment höll i sig under andra kvartalet. Den utökade produktionskapaciteten har kommit väl till pass när hela verksamheten har gått för högtryck. Vårt mål är att serva våra kunder på bästa sätt med hög leveransprecision, vilket varit en utmaning under de senaste månaderna. Hela verksamheten har verkligen tagit sig till nästa nivå och levererar mer än någonsin tidigare. Ansträngningarna syns i kvartalets rörelseresultat som är det högsta hittills.”

Dokument och länkar
Delårsrapport Q2 2021 ProfilGruppen AB Rekordresultat I Andra Kvartalet