2024-03-14

ProfilGruppen AB: ProfilGruppens valberedning föreslår styrelseledamöter

Valberedningen i ProfilGruppen AB föreslår till årsstämman 2024 Marianne Brismar och Fredrik Pettersson som nya styrelseledamöter. Valberedningen förslår även att Tomas Berggren och Bengt Stillström väljs om. Stillström föreslås som styrelsens ordförande.
 
Marianne Brismar har varit koncernchef för truckföretaget Atlet och har därefter arbetat med olika styrelseuppdrag. För närvarande exempelvis Axis Communications, Derome, Greencarrier och JOAB.

Fredrik Pettersson har varit vd för Stena Aluminium och vd för Stena Recycling samt ordförande i Svenskt Aluminium. Fredrik arbetar i dag med egen konsultverksamhet.

Dokument och länkar
ProfilGruppen AB Valberedningen Föreslår Styrelseledamöter