2010-08-18

Pressmeddelande

ProfilGruppen har utsett Claes Anselmsson till koncernchef och VD

ProfilGruppen AB har utsett Claes Anselmsson till ny koncernchef och VD från den 1 januari 2011. Han efterträder Nils Arthur, som efter nio framgångsrika år då går i pension.

Claes Anselmsson är idag Sverigechef och VD för Schneider Electric Sverige AB. Han har de senaste sju åren verkat inom Schneiderkoncernen som ansvarig för flera svenska dotterbolag. Claes har varit affärsutvecklingschef för de nordiska och baltiska länderna samt affärsområdeschef för Schneider Electric i Danmark. Claes har även arbetat med utveckling av området energieffektivisering. 

ProfilGruppens styrelseordförande, Eva Färnstrand, framhåller styrelsens tillfredsställelse med valet av Claes Anselmsson: ”Med sin internationella erfarenhet och tydliga affärsorientering, kommer Claes att ge värdefulla tillskott i implementeringen av vår expansionsstrategi och i utvecklingen av intressanta erbjudanden för våra kunder”.

”ProfilGruppen är ett framgångsrikt bolag inom ett intressant marknadsområde, som jag känner till sedan tidigare. Det känns som en inspirerande utmaning att få leda den fortsatta utvecklingen av ProfilGruppen”, säger Claes Anselmsson.

Dokument och länkar
wkr0005.pdf Dokument och länkar
Claes Seldeby, VD och koncernchef Dokument och länkar
Peter Schön, Finanschef