2006-05-05

Presskommuniké från ProfilGruppen AB (publ)

Anslutningsgraden i ProfilGruppens inlösenerbjudande 98,6%

Årsstämman beslutade den 1 april 2006 att lösa in högst 820 142 aktier genom ett inlösenerbjudande till ProfilGruppens aktieägare. Anmälningsperioden för deltagande i inlösenerbjudandet avslutades den 28 april 2006. Under anmälningsperioden har 1 961 A-aktier och 806 522 B-aktier, totalt 808 483 aktier, i ProfilGruppen anmälts för inlösen, vilket innebär en anslutningsgrad om 98,6%. Under förutsättning att Bolagsverket i augusti 2006 lämnar erforderligt tillstånd till minskning av aktiekapitalet och reservfonden kommer cirka 84,9 miljoner kronor att utbetalas till aktieägarna. Efter inlösenerbjudandets genomförande kommer antalet aktier i ProfilGruppen att uppgå till 22 399 A aktier och 4 910 118 B-aktier, totalt 4 932 517 aktier. Courtagefritt försäljningsförfarande Genomsnittspriset för inlösenrätter som lämnats in i det courtagefria försäljningsförfarandet och som avyttrats uppgick till 3,03 kronor. Likvid för inlösenrätter som avyttrats i det courtagefria försäljningsförfarandet utbetalas 4-5 maj 2006. Handel i inlösenaktier och utbetalning av inlösenlikvid Handel i inlösenaktier påbörjas den 8 maj 2006 och beräkna avslutas i början av augusti 2006. När Bolagsverkets beslut om minskning av aktiekapitalet och reservfonden är verkställt och registrerat kommer inlösenaktierna att lösas in mot kontant betalning om 105 kronor per inlösenaktie. Inlösenlikviden beräknas därefter utbetalas i början av augusti 2006.

Dokument och länkar
wkr0010.pdf