2006-10-18

Presskommuniké, Åseda den 18 oktober 2006

ProfilGruppen blir delägare i tyska PWG, Europas ledande underleverantör av aluminiumkomponenter för soltak till fordonsindustrin

ProfilGruppen AB förvärvar 18 procent i det tyska företaget PWG (Profilrollen-Werkzeugbau GmbH&Co.KG), som är Europas ledande underleverantör av aluminiumprodukter för soltak till fordonsindustrin. PWG förvärvar samtidigt det holländska förädlingsbolaget Realpro i vilket ProfilGruppen har varit delägare till 40 procent. Köpeskillingen för ProfilGruppens andel i PWG utgörs dels av 1,1 M€ i kontant betalning, dels av ProfilGruppens 40 procentiga aktieinnehav i Realpro.

PWGs huvudkontor är beläget i tyska Stockheim och produktion bedrivs, förutom i tyska Neuhaus-Schierschnitz också i Aynor, South Carolina, USA. Bolaget har moderna produktionsanläggningar där fokus ligger på teknisk utveckling och avancerad vidareförädling av aluminiumprofiler. Efter övertagandet av Realpro kommer PWG att ha en omsättning om cirka 48 M€ för 2006 med 310 anställda. Bolagets marknadsandel uppgår till 40 procent på den europeiska marknaden och till 20 procent på den amerikanska marknaden. Huvudägare i PWG är bolagets VD Alfred Scholz.

Ökad försäljning till fordonsindustrin
– Då vi 2004 förvärvade vår andel i Realpro befäste vi vår position som huvudleverantör av aluminiumprofiler till holländska Inalfa, en av de ledande tillverkarna av soltak för fordonsindustrin. När vi nu går in som delägare i PWG tecknar vi ett samarbetsavtal i syfte att ProfilGruppen blir PWGs framtida huvudleverantör. Vi får därmed en exponering mot hela detta branschsegment, vars behov präglas av mer och mer komplexa aluminiumprofiler. Samarbetet med PWG ger oss potential för ökade volymer och jag finner det fullt möjligt att mer än dubblera vår årliga försäljning i detta segment till 100 Mkr inom en treårsperiod, säger Nils Arthur, VD och koncernchef i ProfilGruppen.

Han fortsätter:
– Samarbetet med PWG kommer att ge oss värdefullt teknikkunnande, vilket vi kommer att ha nytta av även för affärer i andra branscher. Med PWGs position inom fordonsindustrin förstärker vi vår egen position inom ett prioriterat kundsegment samtidigt som vi tar ett viktigt steg i vår strategi att ytterligare internationalisera ProfilGruppen.

ProfilGruppen-koncernen utvecklar, tillverkar och levererar förädlade komponenter och kundanpassade profiler i aluminium. Huvudkontor och tillverkning finns i Åseda. Koncernen har 470 anställda. ProfilGruppen AB noterades på Stockholmsbörsen i juni 1997.

Dokument och länkar
wkr0001.pdf