2001-06-26

Nytt rapportdatum för andra kvartalet

Nytt rapportdatum för andra kvartalet ProfilGruppen AB tidigarelägger publiceringen av delårsrapporten för perioden januari - juni 2001 till måndagen den 23 juli 2001 kl 13.00. Övriga rapportdatum 2001 är desamma. Dessa finns på bolagets hemsida www.profilgruppen.se Kvartalsrapporten finns tillgänglig på hemsidan den 23 juli 2001 kl 13.05. Rapportdagen är ändrad från den 10 augusti 2001. Kontaktperson för ekonomisk information: Håkan Jalling, informationschef, tel 0474 - 551 40 mobil 070 - 660 64 33 e-post: hakan.jalling@profilgruppen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/26/20010626BIT00600/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/26/20010626BIT00600/bit0002.pdf

Dokument och länkar
bit0002.doc Dokument och länkar
bit0002.pdf