2019-02-21

Ny styrelseledamot i ProfilGruppen AB

ProfilGruppens valberedning föreslår inval av Jörgen Abrahamsson i samband med Årsstämman i april 2019.

Jörgen Abrahamsson, som är VD för Gränges europaverksamhet, har lång erfarenhet från aluminiumbranschen. Under åren 1992-2004 arbetade han i olika produktionsledande befattningar inom SAPA Heat Transfer i Finspång. Under en period 2004-2007 var Jörgen VD för Gunnebo Mora AB och återvände sedan, 2007 – 2013, till Sapa Profiler AB där han hade olika ledande roller inom bolagets vidareförädlingsdel samt avslutningsvis som platschef för profilverksamheten i Finspång.

2013 övergick han till en tjänst som Produktionsdirektör i Gränges Sweden AB, tidigare Sapa Heat Transfer, där han idag är VD/ President Gränges Europe.

Omval föreslås för styrelsens övriga ledamöter; Monica Bellgran, professor i industriell produktionsledning, Thomas Widstrand, VD för Troax, Bengt Stillström, fd VD och nu ordförande för Traction, Mats Egeholm, fd CFO i ProfilGruppen AB och Kåre Wetterberg, fd koncernchef i SAPA.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse, med beaktande av vad som sägs i Svensk kod för bolagsstyrning 2.6 kommer att finnas på bolagets hemsida från den 12 mars 2019.

Valberedningens ordförande, Lars Johansson kommenterar:

”Jörgen Abrahamsson har stor kunskap om aluminiumbranschen och de processer vi jobbar med och han har lång erfarenhet av ledarskap inom industrin.”

Dokument och länkar
Release