2016-10-21

Ny stororder till ProfilGruppen, kompletterande information

ProfilGruppen aviserade via pressmeddelande under gårdagen att ett nytt stort avtal tecknats.

Avtalet omfattar leveranser av färdigförpackade inredningsdetaljer till IKEA. Affären beräknas omsätta totalt cirka 350 Mkr jämnt fördelat över sex år, med start 2017.

Dokument och länkar
Release