2022-09-26

Lägre rörelseresultat i tredje kvartalet

ProfilGruppen konstaterar att lägre leveransvolymer samt högre kostnadsnivåer kommer innebära ett underliggande rörelseresultat i tredje kvartalet 2022 på en lägre nivå än 2021. Föregående år redovisades ett underliggande resultat om 16 Mkr i tredje kvartalet.

Dokument och länkar
ProfilGruppen AB -Lägre rörelseresultat i tredje kvartalet