2003-04-23

Kvartalsbokslut från ProfilGruppen AB (publ),

Kvartalsbokslut från ProfilGruppen AB (publ), januari - mars 2003 · Förbättrat resultat i svag marknad · Rörelseresultatet uppgick till 10,3 Mkr (-2,5) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,3 procent (-1,3) · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 7,7 Mkr (-5,6) · Vinsten per aktie uppgick till 0,95 kronor (-0,63) · Omsättningen ökade med tre procent till 193,7 Mkr (187,2) Kontaktpersoner för ekonomisk information: Nils Arthur, VD och koncernchef, mobil 070-349 57 90 e-post: nils.arthur@profilgruppen.se Mats Egeholm, Finanschef, mobil 070-594 16 17 e-post: mats.egeholm@profilgruppen.se Tomas Arvidsson, Informationschef, mobil 070-542 42 62 e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se Resultat- och balansräkning, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sidan 5 -10. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT01230/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT01230/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument och länkar
wkr0001.doc Dokument och länkar
wkr0002.pdf