2005-04-23

Kvartalsbokslut från ProfilGruppen AB (publ), januari – mars 2005

* Nettoomsättningen ökade till 221,6 Mkr (207,0)

* Rörelseresultatet uppgick till 11,4 Mkr (13,2) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,1 procent (6,4)

* Resultat efter skatt uppgick till 7,2 Mkr (8,4)

* Vinsten per aktie uppgick till 1,25 kronor (1,46)

* Två nya avtal tecknade med norska Raufoss Technology AS. Det totala ordervärdet bedöms uppgå till 80 Mkr

ProfilGruppens VD och koncernchef Nils Arthur kommenterar: ”Resultatet är något lägre än föregående år, men ändå tillfredställande. Vi har ökat exportförsäljningen under kvartalet och vi noterar nya order samt ökade volymer till fordonsindustrin. Beaktat orderingången under årets inledning, kvarstår min bedömning att leveranserna för 2005 kommer överstiga 2004 års nivå.” Kontaktpersoner för ekonomisk information: Nils Arthur, VD och Koncernchef, telefon 0474-55 400, mobil 070-349 57 90 e-post: nils.arthur@profilgruppen.se Jonas Karlsson, Finanschef, telefon 0474-55 111, mobil 070-349 57 18 e-post: jonas.karlsson@profilgruppen.se Tomas Arvidsson, Informationschef, telefon 0474-55 140, mobil 070-542 42 62 e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se

Dokument och länkar
wkr0001.pdf