2004-04-22

Kvartalsbokslut från ProfilGruppen AB (publ) januari -mars 2004

Kvartalsbokslut från ProfilGruppen AB (publ),januari - mars 2004 * Rörelseresultatet förbättrades med drygt 20 procent till 12,4 Mkr (10,3) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,0 procent (5,3) * Resultatet efter skatt ökade till 7,7 Mkr (5,4) * Nettoomsättningen ökade med sju procent till 207,1 Mkr (193,7) * Vinsten per aktie ökade med 40 procent till 1,33 kronor (0,95) ProfilGruppens VD och koncernchef Nils Arthur kommenterar: "Marknaden har under våren fortsatt att utvecklas positivt. Under årets första kvartal har vi ökat volymen med förbättrad lönsamhet och bibehållen hög servicenivå till kunderna. Det är glädjande att konstatera att de senaste årens åtgärdsprogram stärkt koncernens konkurrenskraft." Kontaktpersoner för ekonomisk information: Nils Arthur, VD och koncernchef, mobil 070-349 57 90 e-post: nils.arthur@profilgruppen.se Mats Egeholm, Finanschef, mobil 070-594 16 17 e-post: mats.egeholm@profilgruppen.se Tomas Arvidsson, Informationschef, telefon 0474-551 40, mobil 070-542 42 62 e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se Resultat- och balansräkning, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sidan 4 - 9. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/22/20040422BIT00720/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/22/20040422BIT00720/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument och länkar
wkr0001.doc Dokument och länkar
wkr0002.pdf