2016-07-21

Kvartalets rörelseresultat väsentligt bättre än föregående år

Andra kvartalet

  • Intäkter 303,9 Mkr (269,5), upp 13 procent jämfört med föregående år
  • Rörelseresultat 19,3 Mkr (11,1), upp 74 procent jämfört med föregående år
  • Nettoresultat 14,2 Mkr (7,5)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 45,3 Mkr (14,0)
  • Resultat per aktie 1,84 kr (1,01)

Första sex månaderna

  • Intäkter 564,5 Mkr (525,9), upp 7 procent jämfört med föregående år
  • Rörelseresultat 26,4 Mkr (21,2), upp 25 procent jämfört med föregående år
  • Nettoresultat 19,0 Mkr (14,2)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 46,7 Mkr (4,1)
  • Resultat per aktie 2,62 kr (1,92)

ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar:

”Vi följer vår plan med att utveckla verksamheten i alla delar och stärka vår konkurrenskraft.

Vårt arbete ger resultat och vi utvecklas i en tydligt positiv riktning där vi stärker både försäljning och lönsamhet.

Vårt dotterbolag bidrar med ett positivt resultat i det andra kvartalet enligt plan och volymerna kommer att öka successivt framåt.”

Dokument och länkar
Release