2022-07-08

Kraftigt förbättrat rörelseresultat i andra kvartalet på grund av råvaruhantering

ProfilGruppens preliminära bokslut visar på en väsentlig resultatförbättring i andra kvartalet 2022. Rörelseresultatet förväntas uppgå till cirka 80 Mkr efter en positiv effekt om 40 Mkr genererad av bolagets råvaruhantering på en volatil marknad med kraftigt fallande aluminiumpris. Förutsättningarna för motsvarande effekt i kommande kvartal saknas.

Dokument och länkar
ProfilGruppen AB - Kraftigt förbättrat rörelseresultat i andra kvartalet på grund av råvaruhantering