2007-03-31

Kommuniké från årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

* Utdelningen för 2006 fastställdes till 2,80 kronor per aktie (2,30)


* De bolagsstämmovalda styrelseledamöterna Nils Arthur, Staffan Håkanson, Lars Johansson, Lars Renström, Gunnel Smedstad och Kjell Svensson omvaldes


* Staffan Håkanson valdes till styrelseordförande


* Styrelsearvodet beslutades förbli oförändrat


* Styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om nyemission för att finansiera eventuella
förvärvSammandrag av VD:s anförande och protokoll från stämman publiceras på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se.

Dokument och länkar
wkr0001.pdf