2008-04-05

Kommuniké från årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

* Utdelningen för 2007 fastställdes till 3,60 kronor per aktie (2,80)


* Till styrelse omvaldes Staffan Håkanson, Ordförande, Nils Arthur, Lars Johansson och Kjell Svensson. Till nya ledamöter valdes Eva Färnstrand och Ulf Granstrand.


* Styrelsearvodet beslutades uppgå till totalt 1 070 000 kronor inklusive utskottsarvoden.


* Styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om nyemission för att finansiera eventuella
förvärv
Sammandrag av VD:s anförande och protokoll från stämman publiceras på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se.

Dokument och länkar
wkr0003.pdf